Projecten

lijn

CPO Naerdinksveld Hilversum 9 kavels

CPO Eco-knooperf De Neng Achterveld

CPO Apeldoorn

Escouade, Veemarktterrein Utrecht

Langbroek, begeleiding diverse CPO Oranjehof

Diverse particuliere woningen

Maarsbergen, advisering ondernemers bedrijventerrein Ambachtsweg

lijn

 

 

home_img01

home_img01

home_img01

home_img01

home_img01home_img01home_img01

CPO Naerdinksveld Hilversum

Fasen: DO

In de wijk Anna's Hoeve in Hilversum gaat bewonersgroep CPO Naerdinksveld negen woningen realiseren. De negen woningen krijgen de vorm van twee twee-onder-een-kapwoningen en een woonblok van 5 woningen. De woningen vormen een ruimtelijke compositie die in de architectuur verder is uitgwerkt. Dit eigentijdse beeld houd rekening met de individuele expressie van de woningen, maar zorgt tevens voor een samenhangend geheel. Dit geeft het plan een grote meerwaarde. Voor alle bewoners is er maximaal ruimte voor het inbrengen van de eigen woonwensen.

 

CPO Eco-knooperf De Neng Achterveld

Fasen: visieontwikkeling

Een groep enthousiaste bewoners uit Amersfoort heeft Ruimtecollectief gevraagd mee te denken over een duurzame ontwikkeling van een boerenerf in Achterveld. De door de verkoper bepaalde opzet van een Knooperf is door ons op een integrale wijze uitgewerkt. De landschappelijke inpassing gaat in onze visie naadloos over in de architectuur. Door een goede balans tussen sloop, transformatie en nieuwbouw ontstaat een nieuw erf dat klaar is voor de toekomst.

Gemeenschappelijke voorzieningen, eigen opwekking van energie, 'eten uit de natuur' en gemeenschappelijk bezoekersparkeren zijn kenmerkende elementen die in het ontwerp zijn opgenomen.

 

 

 

 

 

CPO Apeldoorn

Fasen: visieontwikkeling

Een groep senioren in Apeldoorn wilde gezamenlijk hun eigen woningen bouwen en zo een prettige en sociale buurt creëren. Duurzaam, energiezuinig en levensloopgeschikt. Voor deze groep mensen hebben we een visie ontwikkeld waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de groene kwaliteiten in de omgeving: een beek, een wadi en een groenstrook aan de 'achterzijde'. Door deze onderdelen in te richten als prettige verblijfruimten, aansluitend op de prive-tuinen wordt de ruimte om de woningen heen ervaren als behorend bij de tuin, en gaan ze als ontmoetingsruimte functioneren. De woningen spelen hier op in met een mooie overgang tussen binnen- en buitenruimte, prive en collectief.

i.s.m. G. van der Veen architect, Ommen

 

Escouade, Veemarktterrein Utrecht

De gemeente Utrecht en architectuurcentrum Aorta hebben in 2012 ideeënprijsvraag uitgeschreven onder architecten voor het ontwerp van woningen op het Veemarktterrein in Utrecht. Het gaat daarbij om woningen die in Particulier Opdrachtgeverschap (PO) of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd kunnen worden. In een gelegenheidscombinatie met Remco Rolvink en Martijn Oosterhuis is aan deze prijsvraag meegedaan. Wij hebben een concept ontwikkeld voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Binnen dit concept wordt het voordeel van gezamenlijk te gebruiken functies optimaal benut, waardoor voor het zelfde wooncomfort minder bouwvolume nodig is, en dus minder geld. De jury heeft ons ontwerp beloond met een eervolle vermelding, en beoordeelde het concept als 'een vondst'.

i.s.m. Remco Rolvink en Martijn Oosterhuis

 

 

 

 

 

 

Langbroek, begeleiding diverse CPO Oranjehof

Na het opstellen van het verkavelingsplan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan voor de uitbreiding Oranjehof in Langbroek zijn voor de verschillenden groepen bewoners verkooptekeningen en matenplannen opgesteld. De eerste plannen van de bewoners zijn gerealiseerd en er wordt naar volle tevredenheid gewoond in een dorpse sfeer vlak bij het nieuwe dorpshuis en het park.

 

 

Diverse particuliere woningen

Diverse particuliere woningen: Voor diverse particuliere opdrachtgevers hebben wij woningen ontworpen. Bij al deze woningen stond duurzaam bouwen/energiezuinig bouwen voorop. De wensen van de bewoners waren zeer uiteenlopend. Van een zogenaamde kangoeroewoning voor meerdere generaties, tot 2 persoons huishoudens.

 

 

 

Maarsbergen, advisering ondernemers bedrijventerrein Ambachtsweg

In de omgeving van het bedrijventerrein Ambachtsweg is de laatste decennia veel veranderd. Nu de gemeente het bestemmingplan voor het bedrijventerrein gaat actualiseren is het belangrijk kritisch te kijken naar de oorspronkelijke ideeën voor het bedrijventerrein. Het geldende bestemmingsplan bevat de bestemming bos. De bedrijven zijn destijds tot stand gekomen met de zogenaamde Artikel 19-procedure. Het voorstel van de gemeente voor het geactualiseerde bestemmingsplan was voor de ondernemers de aanleiding om professioneel advies in te winnen over de betekenis ervan. Samen met de gemeente is een nieuwe koers uitgestippeld waarbij de ondernemers een toekomstbestendig planologisch kader krijgen met voldoende flexibiliteit om mee te kunnen veranderen met de maatschappelijke ontwikkelingen.